Tudor

מדריכים למשתמש של טודור
כיצד להשתמש בפונקציית הכרונוגרף?

הכרונוגרף מבית טודור שלכם יכול לקבוע זמני אירועים באופן עצמאי בנוסף לפונקציית קביעת הזמן.

שלב ראשון

הבריגו את הלחצן החוצה לשעה 2 ולחצו עליו. מחוג השניות המרכזי ומחוג הדקות בתת-המונים יתחילו לנוע.

שלב שני

לחצו על הלחצן בשעה 2 על מנת להפסיק את תנועת מחוגי הדקות והשניות בתת-המונים. הם יציינו את הזמן שחלף מאז שלחצתם לראשונה על הלחצן עם דיוק של רבע שניה.

שלב שלישי

הבריגו את הלחצן החוצה בשעה 4 ולחצו עליו. תנועה זו תאפס את מחוגי פונקציית הכרונוגרף.

שעונים שייתכן שתאהבו

קולקציות נבחרות