Tudor

Tudor Care
TUDOR WATCH ID

כרטיס האחריות מאפשר לגשת לכל נתוני הביצועים האישים של בדיקות ה-Master Chronometer של הבלאק ביי סרמיק, הבלאק ביי או הבלאק ביי 58 GMT החדש שלך המאושר על ידי METAS באמצעות כרטיס האחריות שלך.

דרך פשוטה לגשת לנתוני הביצועים של ה-MASTER CHRONOMETER שלך

על כרטיס האחריות של הטודור בלאק ביי סרמיק, בלאק ביי, ובלאק ביי 58 GMT החדש שלך נמצאת מדבקת NFC.

כאשר הוא מונח על סמארטפון תומך NFC (ראה פרטים בהמשך), הוא נותן גישה ישירה לנתוני הביצועים האישיים של Master Chronometer של השעון אליו הוא מחובר, באמצעות אפליקציית האינטרנט TUDOR Watch ID. אין צורך ברישום או בהורדת אפליקציה בכדי להשתמש ב-TUDOR Watch ID ולגשת לנתוני השעון.

דרישות המערכת:

כדי לגשת לאפליקציית TUDOR Watch ID, הטלפון החכם שלך חייב לתמוך ב-NFC.

להלן רשימה לא ממצה של מכשירים תומכים: