Tudor
m79950-0001

ריינג'ר

$3,300

מדיניות המחירים של טודור

כל המחירים הם המחירים המומלצים לצרכן על ידי טודור.

המחירים של דגמים משובצי אבני חן תלויים בתנודתיות בשוק ולכן הם נתונים לשינויים. טודור שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את המחירים ואת הדגמים המופיעים באתר האינטרנט.

  • קליבר בייצור עצמי MT5402 (COSC)
  • בית שעון מפלדה בקוטר 39 מ"מ
  • לוח מחוגים שחור
איתור משווק שעונים
%(watchVariationsTwo)%

מפרט השעון

רפרנס: M79950-0001

שעונים שייתכן שתאהבו

קולקציות נבחרות